Obogs | Yerleşik Sürekli Oksijen Üretim Sistemi | Kişiye Özel Tedavi Tanımlama | Biosys

ObogsYerleşik Sürekli Oksijen
Üretim Sistemi

Obogs uçakların uçuş sırasında kendi oksijenini üretebilmesini sağlayan sistem, moleküler elek işlevi gören Zeolit malzeme aracılığıyla, içerisinden geçen azot gazını tutarak oksijen konsantrasyonunu arttırır.

Kişiye Özel
Tedavi Tanımlama

 • Stok ve ambar bakımı ihtiyacı duymaz.
 • OBOGS’UN günlük servis şartları yoktur ve planlanan koruyucu bakım 2000 saatte gerçekleşir.
 • Depolama ve taşınma ihtiyacı duymaz, oksijeni bulundurduğu ortamdan üretir.
 • Yüksek basınçlı gazlardan kaynaklanan kaza potansiyeli yoktur.

Hızlı ve Kolay
Kuruluma Uygun
Tasarım

OBOGS biriminden çıkan havanın oksijen konsantrasyonu sürekli olarak izlenir ve çalışması belirli fizyolojik sınırlar içinde kalacak şekilde ayarlanır. İzleme ve monitör işlemi, paramanyetik oksijen algılama teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilir. Monitör, kontrolör ve konsantrasyonu algılama elemanını arızalanmasının sistemin güveliğini tehlikeye atamayacak şekilde bölünmüştür. Arıza durumunda OBOGS maksimum ayara gelir. OBOGS biriminin içerisinde arıza durumunda aktif protokoller bulunur.

Biosys OBOGS biriminin sahip olduğu tüm alt birimleri tasarlar ve tedarik eder.

 • Yedekleme Oksijen Sistemi (BOS) Silindirleri

 • Acil Oksijen (EO) Silindirleri

 • Düzenlemiş Entegre Terminal Bloğu (RTIB)

 • Ön Soğutucular

 • Pnömatik Valfler Ve Sıcaklık Basınç Sensörleri

 • Su Ayırıcılar ve Giriş Filtreleri

 • Uçak Koltuğu / Pilot Arayüzü Konnektörleri

Biosys OBOGS biriminin sahip olduğu tüm alt birimleri tasarlar ve tedarik eder.